– มาแล้ว! อัปเดคล่าสุดฝากเงินธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง 2566 ดูคำแนะนำที่นี่

คิดจะออมเงินฝากเงินธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง 2566


สำหรับในปี 2566 นี้หากคุณเป็นคนหนึ่งทิ่คิดจะเปิดบัญชีธนาคารไหนดีเก็บเงินแต่ยังไม่รู้ว่าจะฝากเงินธนาคารไหนดีแต่ก่อนจะคิดว่าฝากเงินธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง 2566ก็ควรทำความรู้จักกับชนิดของเงินฝากก่อนว่าเงินฝากประเภทไหนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดแล้วจึงค่อยดูว่าธนาคารไหนเป็นธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยสูงตามชนิดของเงินฝากที่คุณต้องการซึ่งถ้าต้องการฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ยก็ต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำส่วนจะฝากแบบไหนนั่นก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและเวลาในการฝากส่วนการฝากเงินธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง 2566ก็ต้องดูหลาย ๆ อย่างประกอบเช่นกันเพราะดอกเบี้ย

เงินฝาก 2566 ทุกธนาคารถ้าเป็นจำนวนเงินที่เท่ากันและประเภทเหมือนกันดอกเบี้ยก็แทบไม่ต่างกันเลยถ้าหากจะให้แนะนำว่าจะฝากเงินธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง 2566คุณก็ควรจะดูผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ธนาคารหรือแหล่งฝากเงินเสนอให้เพิ่มเติมด้วยเป็นส่วนประกอบใหนเลือกธนาคาร


จะฝากเงินประเภทออมทรัพย์ฝากเงินธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง 2566


ในปี 2023 สำหรับการฝากเงินประเภทออมทรัพย์นั้นจะเป็นเงินฝากประเภทที่มีการคำนวณดอกเบี้ยเป็นลักษณะรายวันและจ่ายดอกเบี้ยให้ทุก ๆ 6 เดือนคือฝากกี่วันก็คิดตามวันให้เลยเหมาะสำหรับคนที่มีเงินฝาก

เข้าไม่แน่นอนมีการฝากการถอนอยู่เรื่อย ๆ แล้วฝากเงินธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง 2566ก็คงต้องตามดูประกาศของอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารและหลังจากเช็คตามเว็บไซต์ดูแล้วดอกเบี้ยเงินฝาก 2566 ทุกธนาคารของประเภทออมทรัพย์แบบปกติจะเท่ากันหมดของเดือนพ.ค.2566 คืออยู่ที่ร้อยละ 0.25 ต่อปีส่วนบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงทุกธนาคารก็จะเป็นประเภทบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ที่ไม่มีสมุดคู่ฝากเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่ต้องเปิดผ่านแอปของแต่ละธนาคารแล้วออมทรัพย์ประเภทนี้ฝากเงินธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง 2566ตามข้อมูลที่ได้มาการฝากเงินของบุคคลธรรมดาจำนวนไม่เกิน 1 ล้านบาทจะมีดอกเบี้ยเท่ากันหมดคือร้อยละ 1.5 ต่อปีและถ้าเกิน 1 ล้านขึ้นไปก็จะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปีทุกธนาคารต้องการเปิดบัญชีเงินฝากประจำฝากเงินธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง 2566


คราวนี้มาดูด้านบัญชีเงินฝากประจำกัน ซึ่งบัญชีประเภทนี้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงที่สุดแล้วในบรรดาบัญชีเงินฝากทั้งหมดแล้วฝากเงินธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง 2566ก็ต้องมาพิจารณาดูเป็นเรื่อง ๆ ไปเพราะการฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2566นี้มักจะขึ้นอยู่กับเวลาในการฝากนั้นคือยิ่งฝากไว้กับธนาคารนานก็จะยิ่งได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นไปตามระยะเวลาที่ฝากไว้นั่นเองตามหลักโดยทั่ว ๆ ไปก็จะมีการกำหนดเวลาการฝากเงินไว้ดังนี้คือประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือนและ 36 เดือนแล้วฝากเงินธนาคารไหนดอกเบี้ยสูงถ้าดูตามประกาศของธนาคารแล้วดอกเบี้ยเงินฝาก 2566 ทุกธนาคารก็แทบจะเท่ากันหมดแต่ถ้าต้องการจะให้บอกว่าฝากเงินธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง 2566แล้วล่ะก็ถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการฝากเงินก็จะแนะนำให้ดูในประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยของแต่ล่ะธนาคารในส่วนของเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูงทีมีกำหนดเวลาสูงกว่า 36 เดือนขึ้นไปอย่างเช่น 48 เดือนก็จะทำให้คุณได้รับดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงที่สุดตามที่ต้องการ

Scroll to Top