ตกงานด่วนต้องรีบแล้ว! แจ้งว่างงานเพื่อรับเงินประกันสังคมว่างงาน ดูวิธีคลิก

ช่องทางการแจ้งว่างงานทางออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วมาก

สำหรับใครหลาย ๆ คนที่ได้พ้นจากการเป็นลูกจ้างหรือได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจช่วงขาลงแบบนี้ทำให้กลายเป็นคนตกงานว่างั้นเถอะบางคนก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแถมยังมีให้ค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างน่ากลัวอีกด้วยทำให้มีคนตกงานว่างงานกันมากขึ้น หลายคนต่างก็คิดว่าจะไปพึ่งใครได้บ้าง ถ้าหากคุณถูกเลิกจ้างงาน สำหรับคนที่มีประกันสังคมให้คุณไปแจ้งว่างงานประกันสังคม และสามารถแจ้งว่างงานเพื่อขอรับเงินชดเชยเงินว่างงานสำหรับคนที่ว่างงานโดยกรมการจัดหางานได้เปิดให้ลงทะเบียนหรือทำการแจ้งว่างงานประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงานได้ 2 ช่องทางด้วยกันคือ 1. แจ้งว่างงานได้ที่สำนักงานจัดหางานโดยการลงทะเบียนว่างงานที่อยู่ภูมิลำเนาที่อยู่ใกล้บ้าน และสามารถไป

แจ้งได้ที่สำนักงานจัดหางานในเขตพื้นที่นั้น ๆ ได้เลย 2. แจ้งว่างงานผ่านช่องทางที่ง่าย และสะดวกด้วยการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th ได้ด้วยตัวคุณเองซึ่งก็จะมีวิธีและขั้นตอนการแจ้งง่ายมากสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานได้เลย


ขั้นตอนการแจ้งว่างงานออนไลน์ถายในกี่วันแจ้งว่างงานได้?

วิธีการรายงานตัวว่างงานสำหรับการแจ้งว่างงานออนไลน์นั้นง่าย และสะดวกมากใครที่ว่างงานหรือลาออกกี่วันถึงจะแจ้งว่างงานได้หมายถึงสามารถแจ้งว่างงานภายในกี่วัน? ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานโดยทางสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงานโดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงานเพื่อแสดงสิทธิ์เบื้องต้นของคุณเองต้องรีบแจ้งว่างงาน และสามารถแจ้งทางออนไลน์โดยทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th โดยใช้เอกสารแจ้งว่างงานและเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและเลขบัตรประชาชนรูปถ่าย 1 นิ้ว
2. สำหรับผู้ใช้งานใหม่ให้ทำการแจ้งว่างงานก่อนเข้าสู่ระบบ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลและรายละเอียดประจำตัวของผู้เข้าใช้งานให้กรอกข้อมูลตามวิธีที่ระบบแจ้งให้ทำ 
3. เข้าระบบโดยบัญชีที่ลงทะเบียนคนว่างงานในข้อ 2 ให้เลือก “

เข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลทั่วไป”
4. กรอกเลขบัตรประชาชนและพาสเวิร์ดจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียนคนว่างงาน
5. เลือกยินยอมให้ใช้ข้อมูล และอ่าน เงื่อนไขให้เลือกเมนู “ขึ้นทะเบียนว่างงาน” หลังจากนั้นกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานและกดบันทึกการลงทะเบียนแจ้งว่างงานเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว

 

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่ได้แจ้งว่างงานไว้แล้ว

เช็คเงินรายงานตัวว่างงานสำหรับคนที่แจ้งการว่างงานไว้แล้วจะได้รับอะไรบ้างมาดูกัน สำหรับผู้ว่างงานจะได้รับคือ คนที่ถูกเลิกจ้างงานจะได้รับเงินประกันสังคมว่างงานทดแทนในช่วงที่ว่างงานปีละไม่เกิน 180 วันในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย และสำหรับคนลงทะเบียนคนว่างงานลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลาจะได้รับเงินทดแทนในช่วงแจ้งว่างงานไม่เกิน 90 วันในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ยโดยการสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานของเงินสมทบสูงสุดที่ไม่เกิน 15,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามหากสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วสำหรับคนที่แจ้งว่างงานก็ยังสามารถที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมต่อไปได้อีก 6 เดือน และหากกรณีที่ถูกเลิกจ้างเกินกว่า 1 ครั้งภายใน 1 ปีปฏิทินก็จะยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินประกันสังคมว่างงานหรือเงินชดเชยเช่นกัน ซึ่งต้องยื่นลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ไว้ก่อนและยังจะได้รับเงินชดเชยทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 180 วันสำหรับคนที่แจ้งว่างงานไว้แล้วเท่านั้น

Scroll to Top