โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งแล้วในปี 66
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 5.22 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
สูงสุด 1,500,000 บาท

เปิดเงื่อนไขกับข่าวล่าสุดโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 

สำหรับใครที่อยากซื้อบ้านและพลาดกับการซื้อบ้านโครงการบ้านล้านหลังในเฟส 2 ที่ผ่านมา ก็ต้องบอกว่าปี 2566/2023 นี้ก็มีเฮกันอย่างถ้วนหน้า เพราะโครงการบ้านล้านหลังล่าสุดออกมาแล้ว โดยเป็นโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ตามมติ ครม. ที่เห็นชอบให้ธอส บ้านล้านหลังได้สานต่อสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในกรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสในการมีบ้านเป็นของตนเองเพื่อสร้างรากฐานของชีวิตที่ดีขึ้นโดยเริ่มต้นจากการมีบ้านนั่นเอง ทั้งนี้โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้เงินธนาคารซื้อบ้านไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหรือเพื่อปลูกสร้างอาคารโดยบ้านล้านหลังเฟส 3 เงื่อนไขวงเงินให้กู้สูงสุด 1,500,000 บาทต่อรายและต่อหลักประกัน โดยพิเศษกับดอกเบี้ยบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยซื้อบ้าน ธอส ใน 5 ปีแรกเพียง 3.0 % ต่อปี และโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ยังพิเศษกับเงินงวดที่ต้องชำระคงที่นานถึง 60 งวด และยังให้เวลาในการผ่อนชำระไม่ต่ำกว่า 7 ปี และนานสูงสุดไม่เกิน 40 ปี นอกจากนั้นแล้วสินเชื่อบ้าน ธอส กับบ้านล้านหลังเฟส 3 ยังฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันที่ 1,900-2,300 บาท และฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง 1% ของวงเงินจำนองอีกด้วย ทั้งนี้บ้านล้านหลังเฟส 3 เปิดให้จองสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3

สำหรับบ้านล้านหลังเฟส 3 เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2566 นี้มีคุณสมบัติเป็นประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีบ้านเป็นของตนเองในราคาที่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง ทั้งนี้จะเน้นไปยังกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยโดยมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาทให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 เป็นลำดับต้น ๆ ก่อน โดยโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3ให้ทั้งกลุ่มวัยทำงานหรือคนที่ต้องการเริ่มต้นกับการสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างครอบครัว รวมไปถึงกลุ่มของผู้สูงอายุ และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีภาระในการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ก็ยังได้มีการผ่อนปรนเงื่อนไขเพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพอิสระได้มีโอกาสในการมีบ้านโดยสามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้านไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาเป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อบ้านล้านหลังเฟส 3 เพิ่มเติมได้

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3

สำหรับใครที่อยากซื้อบ้านกับโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 สามารถเข้าร่วมโครงการธอส บ้านล้านหลังได้ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ 1. ขอรหัสเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ผ่านแอพ GHB ALL หรือ แอพ GHB ALL GEN โดยทำการดาวน์โหลดแอพและติดตั้งไว้บนโทรศัพท์มือถือ 2. รับรหัสเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ผ่านแอพ GHB Buddy และ 3. นำรหัสที่ได้รับไปยื่นขอกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับบ้านล้านหลังเฟส 3 ที่สำนักงานสาขาได้ทั่วประเทศ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการลดภาระหนี้
เงินเดือน
ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
เริ่มต้นร้อยละ 2.39 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
รีไฟแนนซ์บ้านกรุงเทพ อนุมัติไวเพราะใช้เอกสารน้อยมาก
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ MMR 6.85 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
Scroll to Top