รีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์

รีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์

รีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการลดภาระหนี้
เงินเดือน
ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
เริ่มต้นร้อยละ 2.39 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ดอกเบี้ยเป็นอย่างไรบ้าง?


สำหรับธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์นั้น เป็นธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านหลากหลายรูปแบบที่คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการสินเชื่อบ้าน lh bank แบบไหนบ้าง? สำหรับสินเชื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน เวลานี้ก็คือสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และถ้าใครต้องการจะรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2566 นี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะที่ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ล่าสุดนี้ได้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุดคือ 3 ปีแรกจะคิดอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์เริ่มที่ 2.60% โดยใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นเกณฑ์เฉลี่ยใน

การคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรกที่ MRR – 5.35% และการคิดอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ในปีที่ 3 MRR- 3.55% และให้คุณสามารถเลือกได้อีกทางหนึ่งก็คือ lh bank รีไฟแนนซ์บ้านแบบดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดใน 3 ปีแรกที่ 2.60% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยคิดจากดอกเบี้ยลอยตัวคงที่ 3 ปีที่ MRR-4.75% ให้คุณเลือกดอกเบี้ยก่อนที่จะตัดสินใจยื่นรีไฟแนนซ์บ้านจะได้สบายใจนั่นเองรายละเอียดและวัตถุประสงค์การยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์


วัตถุประสงค์สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ดีอย่างไ? ดีที่ให้วงเงินอนุมัติเพื่อให้นำเงินไปไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินเดิม และยังให้วงเงินเพิ่มสำหรับการต่อเติมบ้านหรือจะซื้อ

เฟอร์นิเจอร์ก็ได้เพราะให้เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์สามารถใช้ได้ตามความต้องการ โดยใช้หลักประกันคือบ้านหรือที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างสามารถนำมาขอสินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์หรือรีไฟแนนซ์บ้าน lh bank ได้ง่าย ให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% จากราคาประเมินหลักประกัน โดยมีเงื่อนไขให้วงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถยื่นรีไฟแนนซ์บ้านหรือขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์สามารถผ่อนชำระได้นาน 35 ปี และสามารถผ่อนชำระขั้นต่ำได้ล้านลำ 3,500 บาท ได้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่านั้น ยังแถมฟรีค่าประเมินหลักทรัพย์, ประกันอัคคีภัย และค่าจดจำนองอีกด้วย และสินเชื่อ lh bank คิดอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2566 จะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนดดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

 

เอกสารสำหรับการยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์


เอกสารสำหรับเตรียมประกอบในการยื่นกู้ขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2566 หรือการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ สำหรับเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านสำหรับการขอสินเชื่อ lh bank และสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำให้เอกสารสลิปเงินเดือน และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึงหลักฐานแสดงรายได้พิเศษต่าง ๆ ถ้ามีให้เตรียมมาด้วยเพื่อจะได้ทำการรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้เอกสารสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้าที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง 6 เดือนเพื่อจะได้ทำการรีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นและทุกอาชีพอย่าลืมเอกสารหลักประกันสำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์หลักประกันโฉนดที่ดินหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพียงแค่นี้คุณก็สามารถทำเรื่องยื่นรีไฟแนนซ์บ้านทางออนไลน์หรือการขอสินเชื่อ lh bank ได้แล้ว

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงเทพ อนุมัติไวเพราะใช้เอกสารน้อยมาก
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ MMR 6.85 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
รีไฟแนนซ์บ้าน uob สมัครวันนี้มีสิทธิพิเศษต่างๆ ที่มากมาย
เงินเดือน
ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
เริ่มต้นร้อยละ 3.19 ต่อปี
อายุ
21 ปีขึ้นไป
วงเงิน
สูงสุด 50,000,000 บาท
Scroll to Top