โครงการบ้านล้านหลัง

โครงการบ้านล้านหลัง

โครงการบ้านล้านหลังคิดดอกเบี้ยถูก แถมมีระยะเวลาผ่อนหลายงวด
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ย
เริ่มต้นร้อยละ 1.99 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
สูงสุด 1,200,000 บาท

อัปเดตโครงการบ้านล้านหลังรอบใหม่ล่าสุด 2566/2023

สำหรับโครงการบ้านล้านหลังเป็นโครงการตามนโยบายรัฐที่ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยได้อนุมัติงบประมาณและให้ธนาคาร ธอส เป็นผู้ให้บริการกับโครงการบ้าน ธอส มาหลายรอบแล้ว ทั้งนี้โครงการบ้านล้านหลังซึ่งก็มีทั้งข้อดีข้อเสียโดยข้อดีทำให้คนที่มีรายได้น้อยได้มีบ้านเป็นของตัวเองเพราะบ้านคือรากฐานของชีวิตและข้อเสียก็คืองบประมาณที่จัดสรรมานั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้คนที่ยังคงมีจำนวนมากนั่นเอง และอัปเดตล่าสุดกับโครงการบ้านล้านหลังรอบใหม่ในระยะที่ 3 ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาในการเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และสิ้นสุดระยะเวลาในการทำนิติกรรมสัญญาภายใน 30 ธันวาคม 2568 โดยสินเชื่อบ้านล้านหลัง ธอส ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย และให้ระยะเวลาผ่อนบ้าน

ธอส ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน ธอส ปีที่ 1-5 อยู่ที่ 3.00% ต่อปี ปีที่ 6-7 อยู่ที่ MRR-2.00% ต่อปีที่ 8 -ตลอดอายุสัญญา MRR-0.75 ถึง MRR-1.00% ต่อปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและโครงการบ้านล้านหลังยังฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน จำนวน 1,900-2,300 บาท และฟรีค่าจดทะเบียนจิติกรรมจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง

 

คุณสมบัติและเอกสารที่ใช้สมัครโครงการบ้านล้านหลัง 2566/2023

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่สมัครโครงการบ้านล้านหลังธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2566 เพียงเป็นประชาชนคนไทยทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในราคาของบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่อาจเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มของคนทำงานที่กำลังจะเริ่มต้นในการสร้างครอบครัว รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงวัย และจะต้องไม่มีการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สำหรับเอกสารที่ใช้ยื่นกู้ ธอส โครงการบ้านล้านหลังมีเอกสารส่วนบุคคลได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นถ้ามี และเอกสารทางการเงินได้แก่ หนังสือรับรองการผ่านสิทธิสวัสดิการหรือใบรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระกู้ธนาคาร ธอสโครงการบ้านล้านหลังให้เพิ่มหลักฐานการเสียภาษีเงินได้และทะเบียนการค้าและรูปถ่ายกิจการและบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน และเอกสารหลักประกันได้แก่ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หลักฐานการเป็นเจ้าบ้าน สัญญาจะซื้อขายฉบับบสำนักงานที่ดิน แบบแปลน และเอกสารอื่น ๆ ตามธนาคารร้องขอเพิ่มเติม

ช่องทางสมัครโครงการบ้านล้านหลังรอบใหม่ล่าสุด 2566/2023

สำหรับช่องทางในการสมัครโครงการบ้านล้านหลังรอบใหม่ล่าสุดนี้ สามารถยื่นกู้สินเชื่อบ้าน ธอส โครงการบ้านล้านหลังได้ที่สำนักงานสาขาธนาคาร ธอส ทุกสาขาที่สะดวกหรือใกล้บ้านได้ทั่วประเทศหรือสามารถที่จะสมัครสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารหรือจะสมัครออนไลน์ผ่านแอพ GHB ALL GEN ของธนาคาร ธอส ซึ่งปัจจุบันนี้ทางธนาคารก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าขอสินเชื่อผ่านแอพได้แล้วโดยไม่ต้องไปติดต่อขอสินเชื่อที่สาขานั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการลดภาระหนี้
เงินเดือน
ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
เริ่มต้นร้อยละ 2.39 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
รีไฟแนนซ์บ้านกรุงเทพ อนุมัติไวเพราะใช้เอกสารน้อยมาก
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ MMR 6.85 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
Scroll to Top