สินเชื่อบ้านกรุงศรี

สินเชื่อบ้านกรุงศรี

สินเชื่อบ้านกรุงศรีฟรีค่าธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพย์
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 4.45 ต่อปี
อายุ
ตั้งแต่ 20-65 ปี
วงเงิน
สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ทำความรู้จักกับสินเชื่อบ้านกรุงศรี 2023


สำหรับผู้ที่กำลังมีความสนใจในการที่จะซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยซึ่งในปัจจุบันปี 2566 ทางธนาคารต่างๆได้มีการออกสินเชื่อบ้านที่มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าออกมาสู่ตลาดอย่างมากมาย และถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะสมัครกู้สินเชื่อบ้านที่ไหนดีแนะนำให้ลองศึกษารายละเอียดขอสินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อเป็นอีกทางหนึ่งในการเลือกซื้อบ้าน เนื่องจากสินเชื่อบ้านกรุงศรี 2566 มีจุดเด่นของบริการคือ ผู้ขอสินเชื่อบ้านกรุงศรีจะได้รับฟรีค่าสำรวจและค่าประเมินสินเชื่อแถมยังได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วด้วยวงเงินสูงสุดของราคาประเมินที่ 90 เปอร์เซ็นต์ การขอสินเชื่อบ้านกับสินเชื่อบ้านกรุงศรีสามารถที่จะผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

โดยรวมอายุของผู้ขอสินเชื่อบ้านจะต้องไม่เกิน 65 ปี และสำหรับผู้ที่ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยกู้บ้านกรุงศรีในอัตราพิเศษปีแรกที่ 0.25 เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำงานประจำและมีเปิดบัญชีเพื่อรับเงินเดือนกับธนาคารกรุงศรีเท่านั้น


เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อบ้านกรุงศรีมีอะไรบ้าง


การสมัครสินเชื่อบ้านกรุงศรีคุณสมบัติของผู้สมัครกู้เงินกรุงศรีสินเชื่อบ้านจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปโดยจะต้องมีการเตรียมเอกสารในการยื่นกู้สินเชื่อบ้านกรุงศรีดังนี้คือ เอกสารในการแสดงตัวตนเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการทั้งของผู้กู้และผู้กู้ร่วมและสำเนาทะเบียนบ้าน ส่วนเอกสารในการแสดงรายได้ที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ

บ้านกรุงศรีจะใช้สลิปเงินเดือนฉบับเดือนล่าสุดหรือใบรับรองเงินเดือนที่ออกให้โดยหน่วยงานที่ลูกค้าทำงานอยู่รวมทั้งหนังสือรับรองโบนัสและเอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น ๆ ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการจะต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนเอกสารทางด้านหลักประกันจะใช้สำเนาซื้อขายและหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบ้านกรุงศรี ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าสินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่ายขอตอบตรงนี้เลยว่าการอนุมัติสินเชื่อยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับเอกสารและคุณสมบัติของผู้กู้เป็นสำคัญ


ขอสินเชื่อบ้านกรุงศรีมีการคิดค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง


สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อบ้านกรุงศรีทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะมีการคิดดอกเบี้ยบ้านกรุงศรีที่การคํานวณผ่อนบ้านกรุงศรี 3 ปีแรกที่ 4.33 เปอร์เซ็นต์และปีถัดไปจะคิดดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ 6.90 เปอร์เซ็นต์โดยจะมีค่าธรรมเนียมการสำรวจประเมินหลักประกัน 3000 บาท(ธนาคารออกให้) และค่าอากรแสตมป์ 0.05 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งลูกค้าสามารถสอบข้อมูลและขอคำปรึกษาสินเชื่อบ้านกรุงศรีได้ที่สินเชื่อบ้านกรุงศรี callcenter 1572 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการลดภาระหนี้
เงินเดือน
ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
เริ่มต้นร้อยละ 2.39 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
รีไฟแนนซ์บ้านกรุงเทพ อนุมัติไวเพราะใช้เอกสารน้อยมาก
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ MMR 6.85 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
Scroll to Top