สินเชื่อบ้านออมสิน

สินเชื่อบ้านออมสิน

สินเชื่อบ้านออมสิน ลงทะเบียนเลยตอนนี้ (จำกัดสิทธิ์)
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียก)
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ MMR+2 ต่อปี
อายุ
20 ปีขึ้นไป
วงเงิน
สูงสุด 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

สินเชื่อบ้านออมสิน 2566 มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง


หากกำลังมองหาบ้านสักหลังและต้องการขอสินเชื่อบ้านที่มีโปรโมชั่นดีๆและมีเงื่อนไขที่ไม่ยุ่งยากขอแนะนำกู้สินเชื่อบ้านธนาคารออมสินเนื่องจากสินเชื่อบ้านออมสินเป็นสินเชื่อที่เข้าใจคนที่อยากมีบ้านและได้มีการมอบโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านออมสิน 2566 สำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อบ้านออมสินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2023 นี้ ผู้ที่ขอสินเชื่อบ้านออมสินจะได้รับการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยบ้านออมสินคงที่ใน 3 ปีแรกที่ 3.990 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และสามารถผ่อนบ้านกับธนาคารออมสินได้ล้านละ 4,000 บาทต่อเดือนใน 3 ปีแรกเท่านั้นและนอกจากนี้ผู้ที่ของสินเชื่อบ้านออมสิน 2566 จะได้รับฟรีค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา ค่าบริการสินเชื่อ

และสนับสนุนค่าจดจำนองอีกด้วยโดยผู้ที่สามารถรับโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านออมสิน 2566จะต้องขอสินเชื่อภายในระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อบ้านออมสินไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2023 นี้เท่านั้นโดยสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อบ้านออมสินได้ที่ GSB contact center 1155


สมัครสินเชื่อบ้านออมสินใช้เอกสารอะไรบ้าง


การสมัครสินเชื่อบ้านออมสินไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเคหะออมสินหรือสินเชื่อบ้านแลกเงินออมสิน คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสินและมีอายุ 20 ปีขึ้นไปโดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านออมสินจะต้องไม่เกิน 70 ปี ผู้กู้สินเชื่อบ้านออมสินจะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน ส่วนบุคคลที่กู้ร่วมจะต้องมีความสัมพันธ์แบบคู่สมรส บุตร บิดา มารดา

หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจึงจะสามารถกู้ร่วมสินเชื่อบ้านออมสินได้ สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นกู้สินเชื่อบ้านธนาคารออมสินจะใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนในเดือนล่าสุดหรือใบรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 2 เดือนและบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด ส่วนเจ้าของกิจการจะต้องยื่นใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการและสำเนาใบจดทะเบียนร้านค้ามาประกอบการขอสินเชื่อบ้านออมสินด้วย


สินเชื่อบ้านออมสินคิดดอกเบี้ยอย่างไร


การขอสินเชื่อบ้านออมสินหลังจากที่มีการผ่านขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อบ้านออมสินเรียบร้อยแล้วทางธนาคารออมสินจะมีการคิดคํานวณผ่อนบ้านในอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านออมสิน 2566 ที่ร้อยละ 3.990 เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา 3 ปีจากนั้นจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสามารถผ่อนชำระได้ที่ล้านละ 4000 บาทในเวลา 3 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านออมสินที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และถ้าหากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านออมสินสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB contact center 1155 ได้ตลอดเวลา
หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจึงจะสามารถกู้ร่วมสินเชื่อบ้านออมสินได้ สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นกู้สินเชื่อบ้านธนาคารออมสินจะใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนในเดือนล่าสุดหรือใบรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 2 เดือนและบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด ส่วนเจ้าของกิจการจะต้องยื่นใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการและสำเนาใบจดทะเบียนร้านค้ามาประกอบการขอสินเชื่อบ้านออมสินด้วยสินเชื่อบ้านออมสินคิดดอกเบี้ยอย่างไร


การขอสินเชื่อบ้านออมสินหลังจากที่มีการผ่านขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อบ้านออมสินเรียบร้อยแล้วทางธนาคารออมสินจะมีการคิดคํานวณผ่อนบ้านในอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านออมสิน 2566 ที่ร้อยละ 3.990 เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา 3 ปีจากนั้นจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสามารถผ่อนชำระได้ที่ล้านละ 4000 บาทในเวลา 3 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านออมสินที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และถ้าหากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านออมสินสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB contact center 1155 ได้ตลอดเวลา

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รีไฟแนนซ์บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการลดภาระหนี้
เงินเดือน
ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
เริ่มต้นร้อยละ 2.39 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
รีไฟแนนซ์บ้านกรุงเทพ อนุมัติไวเพราะใช้เอกสารน้อยมาก
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ MMR 6.85 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
Scroll to Top