เช็คด่วนสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระที่ถูกต้องทำอย่างไร ไม่อยากเสียเปรียบเช็คเลย

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระคืออะไร? ทำไมต้องให้ความสำคัญ 2566

สำหรับสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระหรือใบสัญญายืมเงินคือสัญญาผ่อนชําระหนี้เป็นงวดๆที่ผู้กู้เงินเต็มใจให้ผู้สมัครกู้เงินจากผู้ให้กู้ยืมเงิน เป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ และผู้ให้กู้เป็นผู้จัดทำขึ้นสัญญาเพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินโดยสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายนั้นเป็นสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ และในการทำสัญญาผ่อนชําระหนี้เป็นงวดๆ เพราะเรื่องเงิน ๆ มักไม่เข้าใครออกใครดังนั้นจึงต้องมีการทำสัญญาเงินยืมเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมานั่นเอง และเมื่อจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถมาหยิบยืม และพึ่งพากันได้ด้วยความจริงใจต่อกัน และสิ่งจำเป็นคือจะต้องทำสัญญาผ่อนชำระหนี้

เพราะว่าไม่สามารถที่จะให้ใครยืมเงินโดยไม่ทำสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระเป็นรายงวดได้เลย โดยทางสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินก็จะทำทำสัญญาเงินกู้หรือสัญญาจ่ายเงินเป็นงวด และสำหรับหลายคนอาจจะคุ้นชินกับการกู้ยืมเงินแบบแบ่งชำระเป็นรายงวดเป็นอย่างดีนั่นเอง


รายละเอียดและความสำคัญในสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ 2023


สำหรับปี 2566 นี้จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับหนังสือสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระหรือ สัญญาผ่อนชําระหนี้เป็นงวดๆ ให้มากขึ้น ถ้าวันไหนที่ขัดสนเงินทองแล้วคุณเชื่อไหมว่าไม่สามารถที่จะพึ่งพาใครได้เลยจริงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินด้วยเช่นกัน ดังนั้นการสมัครกู้เงินหรือการขอยืมเงินฉุกเฉินยังเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับใครอีกหลาย ๆ คนมาก และจำเป็นจะต้องยืมเงินจากคนที่ไม่รู้จักหรือจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ซึ่งก็ต้องทำสัญญาเพื่อขอทำการกู้ยืมเงิน และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องเป็นสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย ซึ่งจะช่วยทำให้หนังสือสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระนั้นเป็นหลักฐานสำคัญในการกู้ยืมเงินของทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดี โดยสัญญาผ่อนชําระหนี้เป็นงวดๆและใบสัญญายืมเงินหรือสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระนั้นจะต้องมีรายละเอียด ที่สำคัญก็คือต้องระบุวันที่ และสถานที่ในการกู้ยืมให้ชัดเจนพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทร และสถานที่ติดต่อที่สะดวกของผู้กู้ และผู้ให้กู้ และรายละเอียดการให้การกู้ยืมเงินจะต้องจำนวนเงินลงไว้อย่างชัดเจนในสัญญาเงินยืมรวมถึงระยะเวลาในการผ่อนชำระ และการคิดอัตราดอกเบี้ยพร้อมด้วยลายเซ็นของผู้กู้และผู้ให้กู้ ยังจะต้องมีลายเซ็นของพยานของทั้งสองฝ่าย ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ นี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในการกู้ยืมเงินได้เป็นอย่างดี

ความสำคัญของสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ ปี 2023/2566


หนังสือสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระนั้นมีความสำคัญที่ต้องสังเกตใน 5 ตำแหน่งด้วยกันคือ
1. ยอดเงินต้นหรือจำนวนเงินที่ผู้กู้ต้องการกู้
2. การคิดอัตราดอกเบี้ยในการยืมเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ ก็ตามจำเป็นจะต้องตรวจเช็กให้ดีๆ
3. ยอดผ่อนต่อเดือนหรือการผ่อนออนไลน์แบบสัญญาจ่ายเงินเป็นงวดต้องระบุให้ชัดเจน
4. ระยะเวลาการชำระหนี้ ก็เช่นกันต้องระบุไว้ให้ชัด ๆ ทั้งวันเริ่มสัญญาและวันที่จบสัญญา
5. เงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้ การชำระหนี้ต้องทำตามสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ ถือเป็นหน้าที่ของผู้ที่กู้ยืมต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้กู้ และผู้ให้กู้ยืมไม่ว่าจะไปกู้ยืมเงินจากคนที่ไม่รู้จัก หรือสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินก็ตามจำเป็นจะต้องทำสัญญาทั้งสองฝ่ายว่าจะจ่ายคืนหรือชำระหนี้ให้ตามสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินทางออนไลน์แบบเงินด่วนรายเดือนก็ตามจะต้องทำสัญญาเงินยืมเพราะถือว่าสัญญามีความสำคัญ และมีผลทางกฎหมายดีต่อทั้งทั้งสองฝ่าย

Scroll to Top