เช็คสิทธิบัตรทองบัตรประชาชน และการการใช้สิทธิบัตรทองล่าสุด 2566

สิทธิบัตรทองใช้ได้ที่ไหนบ้างกับการเช็คสิทธิบัตรทองบัตรประชาชน

สำหรับคนไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยและไม่มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลอื่นใดๆ สามารถที่จะใช้สิทธิบัตร 30 บาทรักษาทุกโรคได้ซึ่งเป็นสวัสดิการที่รัฐมีให้กับประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการการักษาพยาบาลอื่น ๆ ทั้งนี้ก่อนใช้สิทธิเราสามารถจะเช็คสิทธิบัตรทองบัตรประชาชนด้ว่าการใช้สิทธิบัตรทองนั้นเรามีสิทธิหรือไม่ แต่ก่อนที่เราจะไปเช็คสิทธิบัตรทองบัตรประชาชนเราไปดูกันก่อนว่าสิทธิบัตรทองใช้ได้ที่ไหนบ้าง และวิธีการใช้สิทธิบัตรทองต้องทำอย่างไร สำหรับสิทธิบัตรทองหรือสิทธิบัตร 30 บาท จากเดิมนั้นผู้ใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้เพียงโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น หากไปใช้สิทธิสถานพยาบาลอื่นจะต้องถูกเรียกเก็บเงินหรือต้องกลับไปรับใบส่งตัวก่อนจึงจะใช้สิทธิได้ แต่ปัจจุบันตั้งแต่มกราคม 2565 เป็นต้นไปหากเราเช็คสิทธิบัตรทอง

บัตรประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิที่สถานพยาบาลใดหากเจ็บป่วยและจำเป็นต้องรักษาสามารถที่จะใช้บริการผู้ป่วยนอกได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวและไม่ต้องถูกเรียกเก็บเงินนั่นเอง เพียงติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้ารับการรักษาและแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนรับบริการพร้อมกับแสดงบัตรประชาชนเท่านั้นเอง

 

ช่องทางเช็คสิทธิบัตรทองบัตรประชาชน

หากใครที่ต้องการรู้ว่าตัวเองนั้นมีสิทธิบัตร 30 บาทหรือไม่และใช้สิทธิได้ที่ไหน ซึ่งก็มีการพูดคุยกันในเว็บบอร์ดเกี่ยวกับการเช็คสิทธิบัตรทองด้วยเลขบัตรประชาชน pantip โดยสอบถามถึงช่องทางในการเช็คสิทธิบัตรทองบัตรประชาชนได้จากที่ใดบ้าง โดยได้มีการแนะนำให้ตรวจสอบหรือเช็คสิทธิบัตรทองบัตรประชาชนได้ 4 ช่องทางดังนี้

  1. เช็คสิทธิบัตรทองโดยการโทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2 ตามด้วยใช้บัตรประชาชนเลขบัตรประชาชน 13 หลักและกด #
  2. เช็คสิทธิบัตรทองด้วยเลขบัตรประชาชนทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.nhso.go.th เลือก “ตรวจสอบสิทธิ”
  3. เช็คสิทธิบัตรทองบัตรประชาชนผ่านไลน์ สปสช.  Line Id : @nhso หรือ สแกน QR CODE แล้วเลือกเมนู “ตรวจสอบสิทธิ”
  4. เช็คสิทธิ์บัตรทองออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น สปสช. ได้ทั้งระบบ Android และ  IOS เลือก “เช็คสิทธิบัตรทองด้วยตนเอง
  5. เช็คสิทธิผ่าน Facebook ของ สปสช.

เช็คสิทธิบัตรทองบัตรประชาชนและต้องการเปลี่ยนสถานบริการต้องทำอย่างไร

และหากใครที่เช็คสิทธิบัตรทองบัตรประชาชนแล้วและมีความต้องการที่จะลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนสถานบริการก็สามารถจะทำได้ ซึ่งการลงทะเบียนและเช็คสิทธิบัตรทองเปลี่ยนโรงพยาบาลทำได้โดยทำการกรอกแบบคำร้อง โดยดาวน์โหลดแบบคำร้องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ สปสช. ส่วนเอกสารที่ใช้เพิ่มเติมหากกรณีที่เช็คสิทธิบัตรทองบัตรประชาชนและพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ในบัตรประชาชนให้ใช้เอกสารเพียงบัตรประชาชน กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปีให้ใช้สูติบัตรแนบ และหากกรณีที่เช็คสิทธิบัตรทองบัตรประชาชนและที่พักอาศัยอยู่ไม่ตรงในบัตรประชาชนให้ใช้เอกสารทะเบียนบ้านเจ้าบ้านและหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน และหนังสือรับรองผู้นำชุมชนและบัตรประชาชนของผู้นำชุมชน รวมไปถึงหนังสือรับรองผู้ว่าจ้างและบัตรประจำตัวประชาชนผู้ว่าจ้าง และสัญญาเช่าที่พักหรือใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่เป็นชื่อของผู้ของลงทะเบียน ทั้งนี้สามารถยื่นลงทะเบียนตรวจสิทธิบัตรทองเพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการได้ที่แอพพลิเคชั่น สปสช. หรือ Line ID : @nhso หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน

Scroll to Top